Đổi mới hoặc thua trong cuộc chiến chống malware

Tỉ lệ lây nhiễm malware trong các tổ chức đang gia tăng cho thấy phần mềm chống vi rút đã trở nên lạc hậu, cần đổi mới công nghệ và có những cách thức khác biệt cho cuộc chiến đầy cam go này.

Kaspersky: Apple lạc hậu hơn Microsoft 10 năm

Trong một cuộc phỏng vấn, TGĐ hãng bảo mật Kaspersky cho biết Apple còn phải đối mặt với nhiều mã độc và không dành đủ nguồn lực để bảo vệ người dùng.

Điện thoại thẻ đã lạc hậu

Điện thoại thẻ (còn gọi là điện thoại cột hay cardphone) của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam...

Windows 7 bị chê là "quá lạc hậu"

Ngay khi Microsoft công bố 36 sự thay đổi trong Windows 7, các nhà phát triển hệ điều hành này đã bị giới công nghệ và phần mềm chê là “lạc hậu”.