Đằng sau lỗi kết nối của iPhone 3G

Những lời phàn nàn về việc đứt cuộc gọi cũng như kết nối Web của iPhone 3G đã làm dấy lên một làn sóng thảo luận trên internet về nguyên nhân của vấn...