Lộ trình phát hành Ubuntu 11.10

Lộ trình phát hành của hệ điều hành Ubuntu 11.10 (tên mã Oneiric Ocelot) đã được công bố trên Ubuntu wiki. Bản phân phối này sẽ ra mắt phiên bản...