10 thói quen công nghệ xấu cần phải bỏ sớm

Công nghệ đã đem lại cho con người nhiều lợi ích không nhỏ nhưng cũng với những công nghệ đó, con người đang tự tạo ra cho mình những thói quen không lành mạnh và ảnh hưởng tới chính nhiều mặt đời sống của họ.

8 lời khuyên công nghệ ... sai bét

Sạc điện thoại qua đêm rất hại, không được sạc iPhone bằng cục sạc iPad,... đó chỉ là 2 trong số những người khuyên mà bạn nghe thấy hết lần này lần khác dù độ chính xác của chúng đến đâu thì cần phải xét lại.