Dropbox bị tin tặc lợi dụng để tấn công người dùng

Theo thông báo mới nhất của hãng bảo mật Trend Micro, dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox hiện đang được bị tin tặc khai thác một lỗ hổng, để thực hiện việc điều khiển và kiểm soát một cuộc tấn công mạng nhằm lấy cắp dữ liệu của người dùng.