CEO Yahoo! bị tố khai man bằng cấp

Sự việc "dở khóc dở cười" này xảy ra trong hoàn cảnh Yahoo! đang bước vào quá trình cải tổ mạnh mẽ, cũng như cuộc chiến bản quyền với Facebook đang ở...