Sôi động thị trường thanh lí đồ cũ trực tuyến

“Cũ người mới ta” là tiêu chí được xem như “cốt lõi” trong việc mua bán đồ thanh lí. Có những món đồ với người này không còn cần thiết nữa, song lại là nhu cầu đối với người khác. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thị trường thanh lí đồ cũ càng trở nên xôm tụ.

Ứng dụng OTT sẽ “đàng hoàng” sống khi Việt Nam triển khai 4G?

Nếu cũng áp dụng mô hình kinh doanh như một số nhà mạng đã triển khai 4G trên thế giới, rất có thể các dịch vụ thoại và SMS sẽ được miễn phí và các nhà mạng Việt Nam sẽ bắt tay với các ứng dụng OTT để khai thác doanh thu dữ liệu từ các dịch vụ này.