Lần đầu tiên có chợ công nghệ sinh học

Ngày 16/10, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức họp báo giới thiệu về Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành sinh học (Biotechmart) diễn ra từ 21 - 24/10.