Trung Quốc sẽ có nhiều robot nhất vào năm 2017

Trung Quốc sẽ có nhiều robot vận hành trong các nhà máy sản xuất vào năm 2017 hơn bất kì nước nào khác khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tăng cường tự động hóa các xí nghiệp điện tử và xe hơi.