CEO Google chỉ trích Facebook, mỉa mai Apple

CEO Larry Page của Google đã có những lời lẽ khắc nghiệt nhằm trực tiếp vào Facebook và chỉ trích mạng xã hội lớn nhất hành tinh này đang “làm hỏng...