Smartphone Firefox OS giá 1 triệu đồng

Lava, một công ty của Ấn Độ đang phát triển một smartphone chạy hệ điều hành Firefox OS với mức giá 50 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng).