Canon bổ sung 2 máy chiếu mới thuộc dòng LCOS

Ngày 14/6, Canon ra mắt hai sản phẩm mới thuộc dòng máy chiếu LCOS: XEED WUX400ST và WX450ST. Với ống kinh cự li ngắn, 2 sản phẩm mới cho phép phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau như trong lớp học hay tại các triển lãm.