Symantec chấm dứt liên minh với Huawei

Chưa đầy bốn năm sau khi Huawei Technologies (Trung Quốc) và Symantec (Mỹ) hợp tác phát triển các sản phẩm an ninh mạng máy tính, liên doanh này đang...