Intel: Máy tính sẽ không cần dây đồng

Intel đã phát triển một nguyên mẫu kết nối sử dụng ánh sáng để tăng tốc độ truyền dẫn dữ liệu bên trong các máy tính với tốc độ lên tới 50 Gbit/giây...