Lo ngại làn sóng start-up “chạy” ra nước ngoài

Nhiều start-up công nghệ có thể bị hình sự hóa do điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Thậm chí có người lo ngại sẽ có làn sóng start-up công nghệ Việt “chạy” ra nước ngoài.