Samsung bắt đầu sản xuất DRAM chuẩn LPDDR3

LPDDR3 là loại DRAM thế hệ tiếp theo cho điện thoại di động, máy tính bảng, có hiệu suất cao. “Người khổng lồ điện tử” Hàn Quốc cho biết đã bắt đầu...