Foxconn sẽ sản xuất màn hình iPhone 7 cho Apple

Apple đã hoàn thành thỏa thuận với Foxconn về việc công ty này sẽ sản xuất màn hình cho mẫu điện thoại iPhone thế hệ tiếp theo- được dự đoán là iPhone 7, theo thông tin từ Business Insider.