Internet rẻ và nhanh hơn 100 lần

Hãng nghiên cứu MIT đã phát triển thành công công nghệ mà theo họ nó không chỉ mang đến tốc độ Internet nhanh gấp 100 cho đến 1000 lần mà còn có chi...