Thế giới PC hai năm tới

Thế giới công nghệ luôn thay đổi nhanh chóng trong những khoảng thời gian ngắn. Những linh kiện máy tính sẽ dần tiến lên các thế hệ kế tiếp. Một...