Mã PIN ATM là gì? Phải làm gì khi quên mã PIN ATM?

Mã PIN là mã số định danh cá nhân, dùng để xác nhận người dùng. Nếu quên hiệu mã thức biệt cá nhân (PIN) quý khách liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ đề nghị cấp mã PIN mới.