Rút tiền tại máy ATM bằng smartphone

Được thiết kế đặc biệt và tiện lợi để giúp cải thiện việc rút tiền từ ngân hàng, người dùng có thể sử dụng smartphone tại máy ATM để tăng tốc độ giao...

Những kiến thức cần biết về QR Code

Nhận được thư mời có một ô vuông bên trong có nhiều ký tự lạ chồng chéo, đó là QR Code. Nó bắt đầu xuất hiện khắp nơi như nhãn bìa sản phẩm, và gần...