Phát hiện mã độc tinh vi trên Google Play

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện một phần mềm độc hại giả mạo thành trò chơi trên Google Play và qua mắt người dùng cũng như các ứng dụng bảo...

Kaspersky: Apple lạc hậu hơn Microsoft 10 năm

Trong một cuộc phỏng vấn, TGĐ hãng bảo mật Kaspersky cho biết Apple còn phải đối mặt với nhiều mã độc và không dành đủ nguồn lực để bảo vệ người dùng.