Diễn đàn HDVNBits tuyên bố đóng cửa

HDVNBits, một trong những diễn đàn chuyên về chia sẻ dữ liệu theo dạng Torrent (giao thức chia sẻ ngang hàng Peer-to-Peer) lớn tại Việt Nam, vừa đưa ra thông báo đóng cửa.

LimeWire sắp đến hồi kết thúc

Theo phán quyết của tòa án liên bang tại New York (Mỹ), công cụ chia sẻ mạng ngang hàng LimeWire và vị giám đốc điều hành của hãng này phải chịu...