5 điều nên làm khi... mất internet

Không có internet, cuộc sống của rất nhiều người dùng công nghệ có thể bị ảnh hưởng, nhưng tại sao không làm những điều khác?

Nỗi lo mất mạng... internet

Sau 10 năm phát triển Internet, Việt Nam đã có trên 5,1 triệu thuê bao với gần 20 triệu người sử dụng, đạt mật độ là 21,6%, đạt mức cao trên thế giới...