Mua sim chưa kích hoạt coi chừng mất tiền

Người đang giữ những bộ SIM điện thoại trả trước nhưng chưa kích hoạt có thể rơi vào tình trạng mất tiền khi SIM hết hạn sử dụng. Thời hạn này, dù...