25 mật khẩu tệ nhất 2014

Công ty SplashData chuyên cung cấp các ứng dụng quản lí mật khẩu vừa đưa ra danh sách thường niên 25 kiểu mật khẩu dễ bị hack nhất dựa trên các tài liệu về 3,3 triệu mật khẩu bị rò rỉ năm 2014.