Khám phá “linh kiện” làm nên Steve Jobs

Trong trào lưu mổ xẻ thiết bị để tìm hiểu những thành phần gì đã tạo nên một sản phẩm, trang CIO đã đem biểu tượng công nghệ của Apple ra phân tích.