OLPC chuyển hướng sang thị trường Mĩ"

Dự án từ thiện "mỗi trẻ em một máy tính", mà tôn chỉ ban đầu của nó là tạo ra những chiếc máy tính giá rẻ (100 USD) để cung cấp cho trẻ em...