Giúp thanh niên làm giàu từ KH&CN

Có một dự án không trực tiếp tạo ra sản phẩm hàng hóa song đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực thông qua việc cung cấp thông tin khoa học và công...