Apple mở kho ứng dụng cho Mac

Đồng thời điểm giới công nghệ đang rộn ràng với triển lãm CES 2011 thì ở chiến tuyến bên kia, Apple cũng chính thức mở kho ứng dụng Mac App Store...