Những điểm thiếu sót ở MacBook Air 2011

Không có tùy chọn màu đen, đầu đọc thẻ SD trên bản 11 inch hay thiếu kết nối băng thông di động là những nhược điểm đáng tiếc trên laptop mới của...