Tìm máy bay Malaysia mất tích: Áp lực 3 ngày

Việc tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay Malaysia mang số hiệu MH370 bị mất tích đang chịu áp lực về thời gian khi hộp đen của nó dự kiến sẽ cạn pin trong 3 ngày tới.

Malaysia: Đổi 3G lấy cổ phiếu

Tại Malaysia, công ty TIME dotCom sẽ hoàn tất chuyển giao dải tần số 3G với mọi quyền lợi liên quan cho công ty DiGi.Com để đổi lấy 27,5 triệu cổ...

Google sẽ đến Malaysia ?

Hiện tại ở châu Á, Google Inc. - tập đoàn sở hữu cỗ máy tìm kiếm khổng lồ trên internet - đã có chi nhánh tại Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản...