Facebook Messenger “phủ sóng” mã hóa end-to-end

Trong thời gian qua Facebook thử nghiệm tính năng mã hóa khi nhắn tin trên dịch vụ Facebook Messenger đến một số người dùng. Hiện tại, tính năng này đã được Facebook triển khai đến toàn bộ người dùng.