6 công cụ bảo mật hiện đại cho Windows 8

Nếu muốn quản lí những tính năng trên Windows 8 mà không cần phải truy xuất vào màn hình Desktop, các ứng dụng trong chế độ Modern UI có thể giúp bạn kiểm soát điều này.