“Mổ xẻ” điện thoại Motorola Droid 3

Sau 10 ngày “lên kệ”, chiếc điện thoại Droid thế hệ thứ 3 của Motorola đã được trang iFixit nổi tiếng đem ra “mổ xẻ”. “Nội thất” của Droid 3 được...