Máy chiếu DVD di động

Với chiếc máy chơi DVD được tích hợp máy chiếu này, người dùng có thể dễ dàng xem phim theo kiểu rạp hát tại gia ở bất cứ nơi nào.