Hình ảnh rò rỉ của Microsoft Office 15

Những hình ảnh rò rỉ của MS Office 15 đã được đăng tải trên website tiếng Nga Winreview.ru, đây là phiên bản kế tiếp của bộ ứng dụng văn phòng phổ...