Khi nào nên dùng Wi-Fi và khi nào nên dùng mạng dây?

Lựa chọn giữa Wi-Fi và mạng nối dây là lựa chọn giữa sự tiện dụng và tốc độ/mức độ ổn định dành cho kết nối của bạn. Trong một số trường hợp, sự khác biệt sẽ là đủ nhiều để bạn buộc phải lựa chọn mạng dây.

Những ứng dụng tốt nhất nên có trên iPhone 6

iPhone 6 mới đi kèm với HĐH iOS 8 mới nhất với một số cải thiện về giao diện và bổ sung thêm tính năng. Nếu như sắp sửa sở hữu trong tay một chiếc iPhone 6 mới nhất thì chắc chắn người dùng sẽ cần biết những ứng dụng tốt nhất trên iPhone 6 hiện nay.