Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nông nghiệp

Rất nhiều các dự án ứng dụng công nghệ cho nông nghiệp đang bắt đầu được thực hiện và chưa bao giờ lĩnh vực này được các doanh nghiệp CNTT-TT quan tâm như hiện tại.

Đến 2020, xây dựng 11 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tại dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ NN&PTNT đề xuất đến năm 2020 xây dựng 11 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 8 vùng sinh thái khác nhau trong cả nước.

Làm nông nghiệp công nghệ cao

Được trang bị máy tính hay điện thoại di động, nông dân sẽ biết rõ họ phải trồng cây gì, bằng kĩ thuật nào và lúc nào đem bán cho ai.