Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nông nghiệp

Rất nhiều các dự án ứng dụng công nghệ cho nông nghiệp đang bắt đầu được thực hiện và chưa bao giờ lĩnh vực này được các doanh nghiệp CNTT-TT quan tâm như hiện tại.

Phổ cập Internet thông qua trẻ em

Theo đại diện Ngân hàng Thế giới, để tiết kiệm chi phí và phát triển mạng băng rộng hiệu quả, Việt Nam có thể đào tạo trẻ em sử dụng mạng băng rộng ở...