“Dân chơi” HD: hồn nhiên phạm luật

Kể từ tựa phim HD đầu tiên Serenity phát tán qua mạng BitTorrent, trào lưu HD đã thực sự trở thành cao trào với hàng triệu lượt phim chia sẻ mỗi ngày...