Thị phần Mac OS X gần đạt ngưỡng 10%

Theo số liệu thống kê trong tháng 12 của công ty nghiên cứu thị trường Net Application, tỉ lệ sử dụng Mac OS X đã đạt gần đạt tới ngưỡng 10%, tăng...