Thị phần Windows 8 tăng trưởng chậm

Thị phần hệ điều hành mới nhất này của hãng Microsoft tiếp tục phát triển với tốc độ “khiêm tốn” trong tháng 7 vừa qua, không bao lâu sau khi có dấu...