Câu chuyện của một CIO hiện đại

Ben Robinson, CIO của Paymark đã có một bài thuyết trình về vấn đề “Tích hợp CNTT vào kinh doanh”. Không chỉ là mối quan hệ giữa CNTT và chuyện kinh...