Những “công cụ” giúp quản lí tiền hiệu quả

Dường như đa số mọi người đều gặp khó khăn với nhiệm vụ quản lí tiền nong. Bạn chậm thanh toán khoản vay vì không thể tìm thấy hóa đơn trên bàn, hoặc vì quá bận rộn mà bạn không có thời gian tính toán số tiền đã chi tiêu tháng trước.

Mỹ gia tăng ngân sách cho an ninh mạng

Tổng thống Mỹ đã đề xuất việc gia tăng chi tiêu để bảo vệ các mạng máy tính khỏi các cuộc tấn công trên Internet như là một dấu hiệu cho thấy chính...