Giải pháp thanh toán cho Groupon trên Mobile

NgânLượng.vn và VHT hợp tác đẩy mạnh phương thức thanh toán mới trên di động. Trước đây tại Việt Nam, các nhà sản xuất và xuất bản nội dung số (...