Thế giới sẽ sử dụng ngôn ngữ nào vào năm 2115?

Trong thời đại toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ hiện nay, việc biết được nhiều ngoại ngữ là một điều kiện tiên quyết đối với mỗi người để có thể hội nhập, phát triển và bắt kịp sự phát triển của thời đại.

Google nỗ lực cứu 3.054 ngôn ngữ

Sẽ như thế nào một ngày con người không nói tiếng Aragon? Hay tiếng Navajo hay Ojibwa? Hay Koro, một ngôn ngữ mới chỉ được phát hiện ở một con ngõ...

Nokia Hello: không cần nói, chỉ cần chạm

Với dự án nghiên cứu có tên Hello của Nokia, người dùng sẽ có một phương thức giao tiếp mới thông qua chạm nhờ những thiết bị tích hợp giao tiếp NFC.