Người dùng phải chịu trách nhiệm thông tin chia sẻ trên MXH

Thông tư số 09 của Bộ TT&TT quy định "Hoạt động quản lí, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và MXH" nêu rõ, các cá nhân có quyền chia sẻ thông tin không vi phạm quy định trên trang cá nhân, nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được đăng tải, chia sẻ đó.