Những ngôn ngữ lập trình tốt nhất cho người mới bắt đầu

Ngành khoa học máy tính đang phát triển như vũ bão trong thời đại này và lập trình viên sẽ là một nghề gần như không bao giờ hết việc. Dưới đây là 4 ngôn ngữ lập trình từ dễ đến khó và vô cùng thiết thực cho người mới bắt đầu.