Nokia phát hành HERE Maps trên Amazon App Store

Tin vui cho người dùng các thiết bị dùng nền tảng Android nhưng không thể dùng được Google Play Store là giờ đây đã có thể tải về và sử dụng tiện ích bản đồ HERE Maps từ kho ứng dụng Amazon App Store.

Google Earth Pro đang được cung cấp miễn phí

Dịch vụ Google Earth Pro hỗ trợ xem bản đồ 3D đầy đủ trước đây được Google bán với giá 399 USD/năm sử dụng, hiện đang được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng.